Ordinace praktického lékaře pro dospělé
                  MUDr. Eduarda Rozmanita
 
 
Pracuji jako praktický lékař pro dospělé v Českém Těšíně od roku 1989. Od března 1993 pracuji ve své soukromé ordinaci na ulici Hrabinská 4. V mé práci mi pomáhá erudovaná sestra, paní Renata Šrubařová. Jsem členem Lékařské komory, Společnosti J.E. Purkyně a lektorem v oboru všeobecné lékařství.

Poskytuji zdravotní péči v základním rozsahu dle standartů zdravotních pojišťoven rozšířenou o služby externích oborů.

Provádím základní EKG vyšetření, stanovení glukózy glukometrem, vyšetření CRP, drobné chirurgické ošetření, aplikace infúzní terapie, dále provádím základní ultrazvukové vyšetření břicha, poskytuji elektroléčbu a léčbu ultrazvukem.

Poskytuji závodní preventivní péči zaměstnancům: Celní správy, Charity, Slezské diakonie, některým základním a středním školám v Č. Těšíně a řadě dalších firem.

Již očkujeme proti chřipce
Site made with Antenna Free Trial